Κώδικας Δεοντολογίας

Κανονιστικό Πλαίσιο

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 θεσπίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος τον Αύγουστο του 2014, με έναρξη εφαρμογής την 31η Δεκεμβρίου 2014. Τον Αύγουστο του 2016 εκδόθηκε ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β’ 2376), ενώ την 31η Μαίου 2021 με την απόφαση της ΕΠΑΘ υπ’ αριθμόν 392/31.5.2021, ο Κώδικας Δεοντολογίας αναθεωρήθηκε εκ νέου .

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το εκ νέου αναθεωρημένο κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας πατώντας εδω (αποφ. 392/31.5.2021)

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα στο πλαίσιο της σχέσης σας με την Εταιρεία ή δεν έχετε μείνει ικανοποιημένος από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ενημερώστε μας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα στο παράπονό σας με διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη μας το ισχύον νομό – κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα και με τη θεσπισμένη Πολιτική και Διαδικασίες Διαχείρισης Παραπόνων της Εταιρείας.

Με ποιο τρόπο μπορεί να υποβληθεί παράπονο προς την εταιρεία;

 • Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παραπόνου η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας (www.hipogeshellas.com).
 • με φυσική παρουσία στη έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 56, Τ.Κ. 10678, Αθήνα, συμπληρώνοντας την Φόρμα Υποβολής Παραπόνου.
 • Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 210 38088 40.
 • Στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints.gr@hipoges.com

Απαραίτητα στοιχεία κατά την υποβολή του παραπόνου

Όταν υποβάλετε το παράπονό σας με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλούμε όπως φροντίσετε να:

 • Παράσχετε τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να εντοπίσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες της συνεργασίας σας με την Εταιρεία μας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας).
 • Περιγράψτε το πρόβλημα με ακρίβεια και αναλυτικά διευκολύνοντας την περαιτέρω διερεύνησή του.

Ποια είναι η διαδικασία χειρισμού παραπόνων

 • Κατά την παραλαβή του παραπόνου σας, η Εταιρεία σας παρέχει βεβαίωση παραλαβής καθώς και γραπτή πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμοζόμενη διαδικασία χειρισμού παραπόνων που ακολουθείται. Επικεφαλής της λειτουργίας παραπόνων είναι ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.
 • Κατόπιν αιτήματος σας, η Εταιρία παρέχει ενημέρωση για την πορεία εξέτασης της υπόθεσής σας.
 • Η Εταιρία μελετά και μεριμνά για την συλλογή και τη διερεύνηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με το υποβληθέν παράπονο με σκοπό την παροχή ευλόγως τεκμηριωμένης απάντησης.
 • Η Εταιρεία σας παρέχει γραπτή απάντηση εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του παραπόνου σας. Όταν δεν είναι δυνατή η παροχή απάντησης εντός του ως άνω οριζόμενου χρονικού διαστήματος, η Εταιρία σας ενημερώνει για την αιτία της καθυστέρησης και αναφέρει το χρονικού διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου σας και να σας παρασχεθεί γραπτή απάντηση.
 • Σε περίπτωση που η τελική απάντηση δεν σας ικανοποιήσει έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε μηχανισμούς εναλλακτικής/εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή / και στην , κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή, εφόσον εμμένετε στο παράπονό σας όπως:

Τράπεζα της Ελλάδος,
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα
Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Τηλ: 1520
Fax: 210 3843549

Συνήγορος του Καταναλωτή
εωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax: 210 6460414

Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών
Μασσαλίας 1, Τ.Κ. 10680, Αθήνα, τηλ. 210 3376700, φαξ 210 3238821 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@bank-invest-omb.gr

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με στόχο την επίλυση/διευθέτηση των παράπονό σας που θέτετε υπόψη μας μέσω της διαδικασίας υποβολής παραπόνων, η Εταιρία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.

Φόρμα Υποβολής Παραπόνου

Εάν είστε συναλλασσόμενος με την Εταιρία και επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτό παράπονο, παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

Παρακαλούμε για την ακριβή και πλήρη συμπλήρωση των στοιχείων σας προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία και η αντίστοιχη απάντηση του θέματός σας.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο διαχείρισης του παραπόνου σας, οποιαδήποτε ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στα στοιχεία επικοινωνίας σας όπως αυτά δηλωθούν στα αντίστοιχα πεδία της παρούσας φόρμας.