Η Εταιρεία

Ιδρυθείσα το 2008, η Hipoges είναι μία από τις πλατφόρμες αναφοράς στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με περισσότερα από 48,5 δισεκατομμύρια ευρώ περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση
Η Hipoges διαχειρίζεται σήμερα, ένα πολύ ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων: στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων, κατασκευαστικών δανείων , δανείων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων (MME), καταναλωτικών δανείων και, κατοικιών και υπηρεσιών ακινήτων.

Hipoges στο χρόνο

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2023

2008

Σύσταση της Hipoes

H Hipoes ιδρύεται και εγκαθίσταται στη Μαδρίτη

 

2009

Εγκατάσταση στην Πορτογαλία

Ξεκίνημα της μονάδας διαχείρισης διαφόρων περιουσιακών στοιχείων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Hipoges αποκτά παρουσία στην Πορτογαλική αγορά με την ίδρυση της έδρας της στη Λισαβόνα

 

2010

Νέες εταιρικές δομές

Ξεκίνημα της μονάδας διαχείρισης καταναλωτικών δανείων. Ίδρυση της διεύθυνσης διαχείρισης σύνθετων εταιρικών δανείων

 

2011

Διαχείριση στεγαστικών δανείων

Εγκατάσταση διεύθυνσης διαχείρισης στεγαστικών δανείων και κατακύρωση

 

2012

3.500 εκατομμύρια ευρώ

Η Hipoges διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 3.500 εκατομμυρίων ευρώ

 

2013

Standard & Poors rating

Η Standard & Poors βαθμολογεί την Hipoges ως ” Above average” for Special Servicing of Residential Mortgages (στην ειδική διαχείριση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων).

Έναρξη  της μονάδας διαχείρισης δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δημιουργία  μονάδας διαχείρισης τιμολογίων του Δημοσίου τομέα καθώς και άλλων αξιόχρεων οντοτήτων

 

 

2014

Διαχείριση δανείων ανάπτυξης ακινήτων

Δημιουργία  μονάδας για τη διαχείριση των δανείων ανάπτυξης ακινήτων. Η Hipoges διαχειρίζεται πλέον περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 5.000 εκατομμυρίων

 

 

 

2015

Δάνεια σε μεγάλες εταιρείες

Επέκταση και ενοποίηση της μονάδας διαχείρισης δανείων σε μεγάλες εταιρείες με διαφορετικούς τύπους υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων

2016

8.000 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση

Με τρία κέντρα εργασιών στη Μαδρίτη και ένα στη Λισαβόνα και περισσότερα από 7.900 εκατομμύρια ευρώ περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, η Hipoges εδραιώνεται στην αγορά ως μία από τις ανεξάρτητες πλατφόρμες αναφοράς στον τομέα.

Εγκατάσταση της Hipoges Hellas στην Αθήνα.

2017

11.300 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση

Η Hipoges συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Ιβηρική αγορά (Ισπανία και Πορτογαλία) και συνεχίζει τη διεθνή επέκτασή της ανοίγοντας γραφείο στην Αθήνα, και υπογράφοντας το πρώτο της συμβόλαιο στην ελληνική αγορά

 

2018

10η επέτειος

Η KKR αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Hipoges. Η Hipoges γιορτάζει τα πρώτα 10 χρόνια της με περισσότερους από 400 υπαλλήλους σε προσωπικό και 17.000 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση

 

2019

Απόκτηση της Alsvit

Η Hipoges ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με την εξαγορά της Alsvit, μιας εταιρείας διαχείρισης REOs με περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας.

Άνοιγμα του γραφείου του Πόρτο στην Πορτογαλία

 

2020

Άδεια Servicing στην Ελλάδα

Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί στην HipoGes άδεια  ως φορέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης NPL στην Ελλάδα.

Η Hipoges ξεκινά τη συνεργασία της με την SAREB ανοίγοντας γραφεία στη Μούρθια και υπερβαίνει τα 21.000 εκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση

2023

Άνοιγμα του γραφείου στη Σεβίλλη και μεταφορά του γραφείου στη Λισσαβόνα.

Η Hipoges επικαιροποιεί την εταιρική της εικόνα και ενισχύει τις αξίες και τα χαρακτηριστικά της.

Η Fitch Rating ανέθεσε στην Hipoges, στις δύο κατηγορίες “Residential y commercial Special Servicer”, τις αξιολογήσεις “RSS2” και “CSS2” αντίστοιχα.

Η Hipoges αποκτά μερίδιο στην FYG, ενισχύοντας την εστίαση στην εξειδίκευση και τις λύσεις edge to edge.

Η ομάδα μας

Μια διευθυντική ομάδα με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα
grupo 1

Hugo Velez

Managing Partner and Co-CEO

grupo 1

Claudio Panunzio

Managing Partner and Co-CEO

grupo 1

António Nogueira

Senior Board Advisor (Portugal)

grupo 1

George Generalis

Board Member (Hipoges Hellas)

grupo 1

Jose Cerezo

Senior Board Advisor (Spain)

grupo 1

Margarida Maia

Chief Services Officer

grupo 1

Juan Ramón Prieto

Chief Operations Officer

grupo 1

Javier Lorés

Chief Human Resources Officer

grupo 1

Marta Márquez

Chief Financial Officer

grupo 1

Miguel Ángel Muñoz

Chief Information Officer

grupo 1

Miguel Fernández

Executive Director Valuation & Technical Due Diligence

grupo 1

Nuno Antunes

Global Chief Real Estate Officer

grupo 1

Nuno Godinho

Chief Corporate Services

grupo 1

Tomás Suárez

Chief Technology Officer

grupo 1

Ángel Alcázar

Chief Operations Officer Sareb

grupo 1

Rita Couto

Chief Operating Officer

grupo 1

Pelayo Puche

Executive Director Advisory

grupo 1

Luigi Izzo

Chief Business Development Officer

grupo 1

Pedro Valle Domingues

Chief Business Development Officer

grupo 1

Jose Querejeta

Chief Strategy & Development Officer

Hugo Velez

Managing Partner and Co-CEO

Claudio Panunzio

Managing Partner and Co-CEO

António Nogueira

Senior Board Advisor (Portugal)

George Generalis

Board Member (Hipoges Hellas)

Jose Cerezo

Senior Board Advisor (Spain)

Margarida Maia

Chief Services Officer

Juan Ramón Prieto

Chief Operations Officer

Javier Lorés

Chief Human Resources Officer

Marta Márquez

Chief Financial Officer

Miguel Ángel Muñoz

Chief Information Officer

Miguel Fernández

Executive Director Valuation & Technical Due Diligence

Nuno Antunes

Global Chief Real Estate Officer

Nuno Godinho

Chief Corporate Services

Tomás Suárez

Chief Technology Officer

Ángel Alcázar

Chief Operations Officer Sareb

Rita Couto

Chief Operating Officer

Pelayo Puche

Executive Director Advisory

Luigi Izzo

Chief Business Development Officer

Pedro Valle Domingues

Chief Business Development Officer

Jose Querejeta

Chief Strategy & Development Officer

Εταιρική Κουλτούρα

Το κλειδί της επιτυχίας μας προκύπτει από την κουλτούρα που μοιραζόμαστε.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής της Hipoges.

Πιστοποιήσεις

Έχουμε επιτύχει διαφορετικές πιστοποιήσεις που αποδεικνύουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την επιτυχημένη δραστηριοποίησή μας στον κλάδο

Ως ένας από τους κορυφαίους επαγγελματικούς φορείς για την πιστοποίηση και την τυποποίηση εκτιμήσεων της γης, των ακινήτων και των κατασκευών, η RICS πιστοποιεί και αξιολογεί  το τμήμα Εκτιμήσεων Πορτογαλία και Ισπανία ακινήτων μας για τη συμμόρφωση με τους υψηλότερους κώδικες δεοντολογίας και ήθους, την εστίασή της στον πελάτη, τη συμμόρφωση με την RICS Valuation – Global Standards και την πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία της Hipoges ως εταιρείας στον τομέα των εκτιμήσεων ακινήτων.

Η Fitch Ratings αξιολόγησε την Hipoges στις δύο κατηγορίες Residential και Commercial Special Servicer με βαθμολογίες ‘RSS2’ και ‘CSS2’ αντίστοιχατόσο για την Ισπανία όσο και για την ΠορτογαλίαΤο επίπεδο δύο δείχνει υψηλή απόδοση στη γενική ικανότητα του servicing, με σταθερό ιστορικό κατάστασης λειτουργίαςισχυρούς χρηματοοικονομικούς πόρους και αξιόπιστους ελέγχους στη διαχείριση των κινδύνωνΩς εκ τούτουη Hipoges επιδεικνύει μια συνεχή βελτίωση στις διαδικασίες διαχείρισης και στην ποιότητα των υπηρεσιών της.

Η Τράπεζα της Ελλάδος μας έχει χορηγήσει άδεια που μας πιστοποιεί ως φορέα ικανό να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης NPL στην Ελλάδα, τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς, το κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης της Τράπεζας της Ελλάδος και το Ελληνικό νομικό πλαίσιο.

Με βάση το 100% στην άμεση ανταπόκριση των εργαζομένων, αυτή η πιστοποίηση απονέμεται από την εταιρία Choose My Company, η οποία αναγνωρίζει και ανταμείβει τις εταιρείες με βάση τη διαχείριση των κινήτρων και της ικανοποίησης του εργατικού δυναμικού. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε αναγνωρισθεί ως μια εταιρεία, στην οποία η ανάπτυξη της δραστηριότητας είναι συνδεδεμένη με την ικανοποίηση και τα κίνητρα, χωρίς τα οποία δεν θα ήταν εφικτό να αποκτήσουμε μια επαρκή απόδοση στην εργασία.

Η Ares Lusitani, ο φορέας τιτλοποιήσεων  του Ομίλου Hipoges, εποπτεύεται από την CMVM, που είναι ο αρμόδιος φορέας που εποπτεύει και ρυθμίζει  τις αγορές κινητών αξιών και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και τη δραστηριότητα όλων όσων δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές.

Η ομάδα ανεξάρτητων ελεγκτών της εταιρείας Applus+ Certification έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφαλείας των Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) της Hipoges με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO 27001. Βασικός σκοπός αυτής της πιστοποίησης είναι η διατήρηση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών μας.

Η ομάδα ανεξάρτητων ελεγκτών της Applus+ Certification πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) της Hipoges σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων ανθεκτικότητας και η δυνατότητα γρήγορης και αποτελεσματικής αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης, μειώνοντας τις επιπτώσεις οποιουδήποτε ανατρεπτικού γεγονότος.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης, Επιθεώρησης και Ελέγχου EQA, μας έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό του Συστήματος Συμμόρφωσης για το πρότυπο UBE 19601 «Συστήματα διαχείρισης της ποινικής συμμόρφωσης» για την Ισπανία, και για το πρότυπο ISO 37001 «Συστήματα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας» για την Ισπανία και την Πορτογαλία, δύο καθιερωμένα πρότυπα για τη διαπίστευση σχετικά με τα συστήματα πρόληψης των ποινικών κινδύνων και κατά της δωροδοκίας.