Θέλετε να αγοράσετε το επόμενο σπίτι σας

Χιλιάδες ευκαιρίες σας περιμένουν!

Θέλετε να αγοράσετε το επόμενο σπίτι σας

Χιλιάδες ευκαιρίες σας περιμένουν!

Θέλετε να αγοράσετε το επόμενο σπίτι σας

Χιλιάδες ευκαιρίες σας περιμένουν!

Η ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σας 360º

Στην Hipoges συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία αποτελεσματικών υποδομών διαχείρισης για διαφορετικούς τύπους περιουσιακών στοιχείων.

Διαλειτουργικές ομάδες Asset Managers, Legal Managers, Real Estate Managers και Analysts αφιερωμένες στη διαχείριση χρεών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η εταιρεία για λογαριασμό επενδυτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων αφιερωμένη στην παροχή εταιρικών υπηρεσιών, λογιστικής και γραφειοκρατικής διοίκησης που σχετίζονται με τη διαχείριση επενδυτικών οχημάτων σε ακίνητα.
Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ίδρυση και διαχείριση οχημάτων τιτλοποίησης και την αντίστοιχη έκδοση τίτλων στην ισπανική, πορτογαλική και ελληνική αγορά χάρη σε ένα STC που μπορεί να λειτουργήσει σε διαφορετικές χώρες.
Η Hipoges παρέχει υπηρεσίες αναδοχής και δέουσας επιμέλειας για την αποτίμηση των επενδύσεων, μαζί με αποτιμήσεις εξασφαλίσεων και ακινήτων, εφαρμόζοντας ποικίλες μεθοδολογίες.
Ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων (απευθείας αγορά και εκδίκαση), που καλύπτει όλο τον κύκλο από την εκδίκαση έως την πώληση. Γραφειοκρατικές διαδικασίες, διοίκηση, μάρκετινγκ και συμβουλές για το κλείσιμο της συναλλαγής.

Η ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σας 360º

Στην Hipoges συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία αποτελεσματικών υποδομών διαχείρισης για διαφορετικούς τύπους περιουσιακών στοιχείων

Διαλειτουργικές ομάδες Asset Managers, Legal Managers, Real Estate Managers και Analysts αφιερωμένες στη διαχείριση χρεών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η εταιρεία για λογαριασμό επενδυτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων αφιερωμένη στην παροχή εταιρικών υπηρεσιών, λογιστικής και γραφειοκρατικής διοίκησης που σχετίζονται με τη διαχείριση επενδυτικών οχημάτων σε ακίνητα.
Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ίδρυση και διαχείριση οχημάτων τιτλοποίησης και την αντίστοιχη έκδοση τίτλων στην ισπανική, πορτογαλική και ελληνική αγορά χάρη σε ένα STC που μπορεί να λειτουργήσει σε διαφορετικές χώρες.
Η Hipoges παρέχει υπηρεσίες αναδοχής και δέουσας επιμέλειας για την αποτίμηση των επενδύσεων, μαζί με αποτιμήσεις εξασφαλίσεων και ακινήτων, εφαρμόζοντας ποικίλες μεθοδολογίες.
Ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων (απευθείας αγορά και εκδίκαση), που καλύπτει όλο τον κύκλο από την εκδίκαση έως την πώληση. Γραφειοκρατικές διαδικασίες, διοίκηση, μάρκετινγκ και συμβουλές για το κλείσιμο της συναλλαγής.

Η Hipoges προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαδικασία αποτίμησης και αγοράς, σχεδιασμός διαδικασιών και εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης και ανάπτυξη λύσεων εξυπηρέτησης για διαφορετικούς τύπους περιουσιακών στοιχείων.

Η Hipoges προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαδικασία αποτίμησης και αγοράς, σχεδιασμός διαδικασιών και εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης και ανάπτυξη λύσεων εξυπηρέτησης για διαφορετικούς τύπους περιουσιακών στοιχείων


Hipoges σε αριθμούς

Αναφορά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

49.000€ Εκατομμύρια


Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση
Διπλασιάζοντας την αξία υπό διαχείριση σε μόλις ένα χρόνο

+1.800 Υπαλλήλους


Υπαλλήλους
Περισσότεροι από 1.800 εργαζόμενοι, από 25 διαφορετικές χώρες

67 Πελάτες


Σύνολο πελατών
Είμαστε μια εταιρεία πολλαπλών πελατών και πολλαπλών χαρτοφυλακίων

Hipoges σε αριθμούς

Αναφορά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

49.000€
Εκατομμύρια


Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση

Διπλασιάζοντας την αξία υπό διαχείριση σε μόλις ένα χρόνο

+1.800
Υπαλλήλους


Υπαλλήλους

Περισσότεροι από 1.800 εργαζόμενοι, από 24 διαφορετικές χώρες

68
Πελάτες


Σύνολο πελατών

Είμαστε μια εταιρεία πολλαπλών
πελατών και
πολλαπλών χαρτοφυλακίων


Νέα

Τα τρέχοντα και τα νέα του κλάδου, όλες οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητές μας.


Νέα

Τα τρέχοντα και τα νέα του κλάδου, όλες οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητές μας.


Νέα

Τα τρέχοντα και τα νέα του κλάδου, όλες οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητές μας.