Δημιουργήστε μια επιτυχημένη καριέρα σε ένα μοναδικό εργασιακό περιβάλλον

Ελάτε να εργαστείτε σε μια πλατφόρμα διαχείρισης αναφοράς για τον κλάδο. Συμμετάσχετε σε ένα έργο που εγγυάται την επαγγελματική σας εξέλιξη. Μια διαφορετική πραγματικότητα όπου η γνώμη σας μετράει
Έργο
Η Hipoges έχει αναπτύξει ένα διαφοροποιημένο μοντέλο εργασιών, ανεξάρτητο και αναγνωρισμένου κύρους, με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας, έχοντας ειδικευτεί στη διαχείριση μεγάλης ποικιλίας περιουσιακών στοιχείων. Με 49 δισ. περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, Με παρουσία σε 4 χώρες και με περισσότερους 18000 εργαζόμενους παγκοσμίωςδιαχείριση πάνω από 137 χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση και περισσότερους από 67 διαφορετικούς πελάτες, ενισχυόμαστε ως ο servicer αναφοράς πολλαπλών πελατών του κλάδου.
Αποζημίωση
Καταρτίζουμε ένα δίκαιο σύστημα αμοιβής, βασισμένο σε κριτήρια ευθύνης που σχετίζονται με την κάθε θέση εργασίας. Ενθαρρύνουμε την επίτευξη των στόχων μέσω μιας πολιτικής μεταβλητών αποδοχών, βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Επιπλέον, έχουμε διαφορετικά στοιχεία αμοιβών που ενισχύουν την ιδέα του εργαζομένου ως κεντρικό στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου.
Ανάπτυξη
Το σύστημα ανάπτυξης βασίζεται σε τρεις πυλώνες: να μαθαίνεις τον εαυτό σου, να μαθαίνεις από τους άλλους και να μαθαίνεις από την εξέλιξη της ίδιας της επιχείρησης. Η Hipoges ευνοεί ένα θετικό περιβάλλον για την ανταλλαγή ιδεών μέσω θετικών αλληλεπιδράσεων των εργαζομένων και την υλοποίηση κοινών έργων. Επιπλέον, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις προσαρμοσμένες σε κάθε εργαζόμενο.
Περιβάλλον
Η ομάδα Hipoges αποτελείται από ανθρώπους που είναι υπερήφανοι να μοιραστούν την εμπειρία και το ταλέντο τους με τους συναδέλφους τους. Οι χώροι «open space», οι χώροι coworking, τα γραφεία και οι γυάλινες αίθουσες συσκέψεων ευνοούν τη διαφάνεια και τη συνεργασία. Ένα νεαρό προσωπικό στο οποίο η ποικιλομορφία ευνοεί ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον, που μας επιτρέπει να έχουμε διαφορετικές και εμπλουτισμένες απόψεις.
Δέσμευση
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής της Hipoges. Πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις με στόχο τη βελτίωση της πραγματικότητας των ομάδων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι κοινωνικές, οικολογικές, οικονομικές και καλές επιδόσεις μας είναι ενσωματωμένες σε όλους τους τομείς της εταιρείας με σκοπό να κάνουμε έναν καλύτερο κόσμο γύρω μας.
Ποικιλομορφία
Στην Hipoges, η ποικιλομορφία είναι μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας. Η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των εργαζομένων με ποικίλα χαρακτηριστικά δημιουργούν ένα περιβάλλον πλούσιο σε ιδέες, εμπειρίες, απόψεις, ανάγκες και κίνητρα. Η ποικιλομορφία στην Hipoges αυξάνεται. Επομένως, δημιουργούμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς στο οποίο ο καθένας μπορεί να αναπτυχθεί και να αισθανθεί άνετα.

We are happy and we know it

Με βάση το 100% στην άμεση ανταπόκριση των εργαζομένων, αυτή η πιστοποίηση απονέμεται από την εταιρία Choose My Company, η οποία αναγνωρίζει και ανταμείβει τις εταιρείες με βάση τη διαχείριση των κινήτρων και της ικανοποίησης του εργατικού δυναμικού. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε αναγνωρισθεί ως μια εταιρεία, στην οποία η ανάπτυξη της δραστηριότητας είναι συνδεδεμένη με την ικανοποίηση και τα κίνητρα, χωρίς τα οποία δεν θα ήταν εφικτό να αποκτήσουμε μια επαρκή απόδοση στην εργασία.

RECONOCIMIENTO

 • Política de compensación: aplicamos criterios de responsabilidad y de valoración del puesto de trabajo, garantizando así una estructura salarial justa y equitativa
 • Compensación variable por objetivos, individuales y de empresa.
 • Bonus por programas especiales.
 • Plan de retribución flexible – HipoFlex: damos la posibilidad a los empleados de solicitar ticket restaurante, tarjeta de transporte y/o cheque guarderia.
 • Póliza colectiva de salud.
 • Complementos: antigüedad, complemento del 100% de salario base en casos de IT.

FLEXIBILIDAD

 • Hipoges SmartWorking
  1. Horario flexible
  2. Suma vacaciones
  3. Trabajo a distancia
 • Jornada intensiva – viernes y verano (julio / Agosto)
 • Vacaciones:
  1. 22 días laborables por año
  2. 2 días de asuntos propios por año
  3. 1 día adicional en Navidad
  4. 1 día por cumpleaños
 • Permiso de lactancia posibilidad de acumulación en 15 días laborables.
 • Modelo de desarrollo 70-20-10
  • 70% Experience Based
  • 20% Working with People
  • 10% Training & Education
 • Autoevaluación de desempeño: como herramienta de desarrollo y de toma de conciencia del propio performance.
 • Evaluación de desempeño – year end: en la que los trabajadores reciben feedback y en la que se fijan nuevos objetivos de desarrollo.
 • Seguimiento de desempeño – mid year: en la que los trabajadores comprueban el desarrollo de sus objetivos y reciben feedback sobre la primera etapa del año.
 • Plan de desarrollo individual: herramienta en la que el trabajador elige las áreas y competencias en las que poder desarrollarse.
 • Rotación interna – movilidad funcional: sistema que permite la movilidad entre distintas posiciones y departamentos.
 • Programa de reskilling: capacidad para desarrollar skills necesarios en caso de necesitar o desear un cambio de actividad o responsabilidad
 • Programa de formación – Hipoges L+Earn: método a través del que los trabajadores pueden desarrollarse tanto técnica como competencialmente. Las acciones formativas se dividen principalmente en:
  • Formación interna
  • Formación On Line
  • Fast learning
  • Formación externa
 • Desarrollo de liderazgo – Hipoges Management excellence: sistema que permite que los puestos de responsabilidad de la compañía puedan desarrollarse competencialmente para mejorar en su liderazgo y gestión de equipos.
 • Programa Master: programa que permite la financiación de Máster y/o estudios similares a los trabajadores de Hipoges.
 • Programa de desarrollo de Jóvenes Talentos: formación y desarrollo para talento joven con el objetivo de formar parte del equipo de Hipoges terminado el periodo.
 • Oficinas e instalaciones: funcionales, modernas y accesibles.
 • Desayunos Hipoges: todos los miércoles, para comenzar el día compartiendo con el resto de los compañeros.
 • Café para todos: disponemos de cocinas equipadas en las que siempre hay a disposición del trabajador leche, café, infusiones…
 • Engagement survey – workshops de clima laboral: para conocer el nivel de satisfacción y compromiso de los empleados, y emprender acciones que nos permitan mejorarlo.
 • Talk to Hipoges: canal adicional para que los empleados puedan expresar su opinión.
 • Hipoges Newsletter: proporciona información de actualidad de la empresa.
 • Hipoges Town Hall Meeting: encuentro para compartir con los trabajadores información relevante del negocio.
 • Hipoges Team Building: actividad outdoor anual que pretende fortalecer las relaciones de equipo.
 • Hipoges Children´s Day: día de puertas abiertas para que los hijos de los empleados conozcan el espacio en el que trabajan sus padres.
 • Hipoges Christmas: celebración de eventos con motivo de Navidad.
 • Buddy Program: proporciona a las nuevas incorporaciones un punto de contacto o referencia durante su etapa de integración en la compañía.
 • Hipoges Football team: participación en la Liga de empresas.
 • HipoCare: plan de bienestar con iniciativas enfocadas a la mejora de la condición física, la nutrición y la conservación del medio ambiente.