Εταιρική Κουλτούρα

Στην Hipoges διαχειριζόμαστε περιουσιακά στοιχεία και αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας. Το κλειδί της επιτυχίας μας προκύπτει από την κουλτούρα της οποίας είμαστε μέρος. Είμαστε υπερήφανοι για την οικογένειά μας που έχει μεγαλώσει τα τελευταία 15 χρόνια μέσω των σχέσεων που έχουμε αναπτύξει σε εργασιακό και προσωπικό επίπεδο. Το να είσαι μέλος της Hipoges σημαίνει αποδοχή των προκλήσεων του παρόντος και μεγαλύτερη φιλοδοξία κάθε μέρα. Είμαστε μια ομάδα ενθουσιωδών, αποφασισμένων ανθρώπων που συνεργαζόμαστε για να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις στην αγορά.

Η Αποστολή μας

Καθορισμός και υλοποίηση πλαισίων για τη διαχείριση κεφαλαίων με βάση τις ανάγκες των πελατών μας, που θα μπορούν να ανταποκρίνονται σε περίπλοκες καταστάσεις και ποικίλα περιβάλλοντα, με εστίαση στη βιωσιμότητα, την ηθική και την καλή διοίκηση.

Το όραμά μας

Να γίνουμε ο Servicer αναφοράς που προσφέρει τις πλέον εύστοχες λύσεις διαχείρισης κεφαλαίων, σε διεθνές επίπεδο.

Οι Αξίες μας

Ξαναζήστε το τελευταίο Team Building της
Ισπανίας

Ξαναζήστε το τελευταίο Team Building της Πορτογαλίας