Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής της Hipoges. Οι επιδόσεις μας στην κοινωνική, οικολογική, οικονομική και ορθή διακυβέρνηση ενσωματώνονται σε όλους τους τομείς της εταιρείας με στόχο να κάνουμε τον κόσμο γύρω μας ένα καλύτερο μέρος.

Κοινωνική δέσμευση

Η Hipoges υποστηρίζει ενεργά και συνεργάζεται με φιλανθρωπικές οργανώσεις, υλοποιώντας πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Διαφορετικές δράσεις που μας επιτρέπουν βήμα προς βήμα να προσεγγίσουμε τον στόχο μιας πιο δίκαιης, ανθρώπινης και βιώσιμης κοινωνίας. Είμαστε υπερήφανοι που πολλές από αυτές τις ενέργειες προτείνονται απευθείας από τους υπαλλήλους μας, δείχνοντας την επιθυμία τους να βοηθήσουν ανιδιοτελώς εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο.

Οικολογική Δέσμευση

Στην Hipoges έχουμε επίγνωση της ανάγκης να φροντίσουμε τον πλανήτη και το περιβάλλον που μας περιβάλλει. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε σε διάφορα projects οικολογικής βιωσιμότητας. Ταυτόχρονα, διεξάγουμε διάφορες δράσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οικονομική δέσμευση

Η Hipoges υιοθετεί μια υπεύθυνη και βιώσιμη οικονομική στάση, βασισμένη σε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση καθαρής, φυσικής και αποτελεσματικής ανάπτυξης. Οι ετήσιοι λογαριασμοί μας, οι ενοποιημένοι λογαριασμοί και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί μας, καθώς και οι πολιτικές επανεπένδυσης και επιμερισμού των κερδών μας αποδεικνύουν την κοινωνικά υπεύθυνη οικονομική μας απόδοση.

Δέσμευση Χρηστής Διακυβέρνησης

Στην Hipoges έχουμε διαφορετικές πολιτικές που ευνοούν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας με ηθικό, διαφανή και υπεύθυνο τρόπο, περιλαμβάνοντας την πολιτική δώρων, την κανονιστική συμμόρφωση κ.α.
Η εταιρική μας ηθική υπερβαίνει τη νομική συμμόρφωση, για να ενσωματωθεί στους διάφορους τομείς δράσης στους οποίους αναπτύσσουμε ηθική συμπεριφορά βασισμένη σε αξίες όπως η διαφάνεια, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός και η ισότητα.

Συνεργάτες

Κοινωνικά υπεύθυνοι οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε
Note: Carousel will only load on frontend.